ช้อปดีมีคืน

 ช้อปดีมีคืน ลดภาษีสูงสุด 40,000 บาท
ระยะเวลากิจกรรม : 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน

  • ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้น ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
  • ช้อปดีมีคืนใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 40,000.-
         - ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก โดยออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ
         - ค่าซื้อสินค้า-บริการ เพิ่มอีกจำนวน 10,000 บาท เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) *ขออภัยทางเรายังไม่รองรับใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถแจ้งขอใบกำกับภาษีได้ที่ Facebook Page : Aston Thailand หรือ Line Official : @astonthailand

บุคลลที่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’

  • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในปี 2566 ที่ยื่นภาษีในปี 2567 (ไม่เป็นนิติบุคคล)

บุคลลที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’ 

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

 


Visitors: 11,664,341