Aston ขอทำดี สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาโควิด-19

Formula Clear V.2 Convertible Super Bright Supreme Performance

กล้อง

2 กล้องหน้า - หลัง
กล้องเลนส์ซ้าย

2 กล้องหน้า - หลัง
กล้องเลนส์ขวา

2 กล้องหน้า - หลัง
2 กล้องหน้า - หลัง
กล้องเลนส์ซ้าย

ความละเอียด
วีดีโอกล้องหน้า

 Full HD
1920*1080p

Full HD
1920*1080p

Full HD
1920*1080p
Full HD
1920*1080p

ความละเอียด
วีดีโอกล้องหลัง

VGA
640*480p
 VGA
640*480p
 VGA
640*480p
 VGA
640*480p

ความละเอียด
ภาพนิ่ง

3 M 3 M 12 M 12 M

จอระบบสัมผัส

- - - รองรับ

ขนาด
จอแสดงผล

3.4 นิ้ว
ด้านซ้าย
3.4 นิ้ว
ด้านซ้าย
3.4 นิ้ว
จอกลาง
6.86 นิ้ว IPS
จอกลาง

มุมมองการบันทึก

กล้องหน้า 140 องศา
กล้องหลัง 90 องศา
กล้องหน้า 120 องศา
กล้องหลัง 90 องศา
กล้องหน้า 120 องศา
กล้องหลัง 90 องศา
กล้องหน้า 140 องศา
กล้องหลัง 90 องศา

WDR
ปรับแสงอัตโนมัติ

- รองรับ รองรับ รองรับ

LDW
เตือนออกนอกเลน

- - - รองรับ

Parking Mode
บันทึกขณะจอด

- รองรับ - รองรับ

G-Sensor
ล็อกไฟล์อัตโนมัติ

- รองรับ - รองรับ

Loop Recorder
บันทึกหมุนวนซ้ำ 

รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

Motion Detection
จับการเคลื่อนไหว

รองรับ  รองรับ  รองรับ รองรับ

ราคาปกติ

2,590.- 3,990.- 3,990.- 3,590.-

ราคาโปรพิเศษ!

990.- 990.- 1,070.- 1,890.-
 
Visitors: 8,290,865