ช้อปช่วยชาติ 2560

 
  
 
มาตรการช้อปช่วยชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นในช่วงวันไหน
 
   มาตรการช้อปช่วยชาติ หรือ มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 
 
ฉันสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าไหร่
 
 
   ผู้ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560
ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า ท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่จากตารางข้างล่างนี้
 
 
 
Visitors: 6,750,105